วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การ Monitor ระบบที่ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตของเรา ด้วย Uptime Doctor

หลายท่านที่ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่านผ่านอินเตอร์ จากเคยพบปัญหาว่า   User แจ้งว่า ใช้งานระบบไม่ได้, VPN ไม่ได้, เว็บไซต์บริษัทเข้าไม่ได้ หรือไม่ได้รับเมล์จากลูกค้า-คู่ค้า เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อระบบที่ให้บริการกับอินเตอร์เน็ตนั่นเอง คงจะดีหากมีระบบตรวจสอบที่สามารถแจ้งปัญหาได้เมื่อเกิดปัญหา ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจตั้ง Server ภายในเพื่อตรวจสอบระบบ แต่เมื่ออินเตอร์เน็ต Down หรือระบบ Down ลง ตัว Monitor นี้ก็ Down ลงไปด้วย ดังนั้น ก็ต้องวางระบบ Monitor นี้ไว้บน Internet ที่แยกออกจากระบบที่ให้บริการ แต่หากจะไปเช่าหรือใช้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับท่านที่ไม่พร้อมจ่าย จึงเกิดบทความแนะนำนี้ขึ้นมา

โจทย์คือ สามารถตรวจสอบการให้บริการผ่าน Internet ได้ และที่สำคัญต้องฟรี
จากการหา Solution จนสุดท้ายเลือกใช้ UptimeDoctor ซึ่งสามารถตรวจสอบ (ฟรี 5 Service) และแจ้งเตือนได้ ผ่านอีเมล์ - SMS


ทั้งนี้จะ review การใช้งาน ตั้งแต่สมัคร, เพิ่ม Service ที่ต้องการ Monitor, รายงานหลัก ๆ และตัวอย่างการแจ้งเตือนแบบต่าง ๆ


การสมัครเพื่อใช้งาน
 1. กดที่ลิ้งค์ http://www.uptimedoctor.com/a/3DRG1AGY3Q ให้กรอกชื่อและ Email เพื่อรับ Code ยืนยันการสมัคร แล้วกดปุ่ม Sign Me Up!
 2. ระบบจะส่ง Code ไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกไว้
 3. นำ Code มาใส่ที่หน้ายืนยันข้อมูลการลงทะบียน
 4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าใช้งาน (ในหน้านี้ท่านสามารถเลือกรับรายงาน รายงัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนได้โดยระบบจะส่งรายงานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้) แล้วกดปุ่ม Sign Me Up! อีกครั้ง เพื่อเพิ่มระบบที่ต้องการ Monitor
การเพิ่มระบบที่จะทำการ Monitor
 1. เมื่อผ่านขั้นตอนก่อนหน้า จะมาถึงหน้าจอให้ท่านเพิ่มระบบที่ต้องการ Monitor ซึ่งมีค่าเริ่มต้นเป็น Website โดยเป็นการตรวจสอบการทำงานผ่าน Port 80 หากท่านต้องการ Monitor ระบบที่ให้บริการในแบบอื่น ๆ ก็สามารถเลือก Monitor a Server/Router ได้
 2. ตั้งชื่อระบบที่ต้องการ Monitor และใส่ Url website  ที่ต้องการ Monitor พร้อมเลือกรอบเวลาในการตรวจสอบ แล้วกด Next
 3. ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ทำการเพิ่มระบบที่ต้องการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบที่ Monitor แล้วจะทำการแจ้งไปยังอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ (สามารถเพิ่มให้ส่งไปยังอีเมล์อื่นได้อีก)
 4. การเพิ่มระบบอื่น ๆ ที่ต้องการ Monitor สามารถเพิ่มได้ที่แถบ Monitoring -> Add a Test
 5. ลองทดสอบเพิ่มการ Monitor แบบอื่น ๆ
 6. กรอกชื่อระบบ, IP Address และรอบเวลาในการตรวจสอบ (เพิ่มโน๊ตเพื่อความเข้าใจได้ตามความเหมาะสม)
 7. เลือก Service ที่ต้องการ Monitor เช่น Ping, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS หรือ อื่นๆ  ต่างที่ท่านต้องการ (ตัวฟรีจะสามารถ Monitor รวมกันได้ทั้งหมด 5 ระบบ เพิ่ม Website ไปแล้ว ในที่นี้จึงเหลืออีก 4)
 8. เมื่อเลือกเรียบร้อย ระบบที่เราต้องการ Monitor ทั้งหมดก็จะมาอยู่ในรายการ (ในที่นี้ คือ Website, Link Internet 2 เส้น, Mail Server, DNS Server
การดูรายงานการตรวจสอบ Uptime
 1. รายงานจะอยู่ใน Menu Report -> Uptime Report (รายงานสามารถเลือกช่วงเวลาได้ เช่น วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้ ฯ หรือจะกำหนดช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ ก็ได้)

 2. กราฟตัวอย่างรายงาน %Uptime 5  Service ที่ตรวจสอบ  ระบบจะแสดง 100% และค่าเฉลี่ยของทั้งหมด และ %Uptime ของแต่ระบบที่ทำการ Monitor

 3. กราฟแสดง Downtime เปรียบเทียบของแต่ละระบบที่ทำการ Monitor พร้อมแสดงค่าเฉลี่ยเป็นชั่วโมงที่เกิด Downtime พร้อมตาราง รายละเอียด
ตัวอย่างอีเมล์รายงาน Uptime รายวัน

ตัวอย่างอีเมล์รายงาน Uptime รายสัปดาห์ (ตั้งค่าได้ว่าจะให้เริ่มต้นสัปดาห์ วันอะไร)

ตัวอย่างอีเมล์รายงาน Uptime รายเดือน (พร้อมคำอธิบาย)

ตัวอย่างอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อระบบ Monitor ไม่สามารถใช้บริการ Service ที่ Monitor ได้

ตัวอย่างอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อระบบ Monitor เมื่อสามารถกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้ง (พร้อมแสดงจำนวนเวลาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้)


สรุป
 • Uptime Doctor เป็นบริการ Monitor ระบบ ที่ใช้งานได้ฟรี จำนวน 5 ระบบ (หากต้องการมากกว่านั้นอาจซื้อเพิ่มได้ตามความต้องการใช้งาน)
 • การตรวจสอบ เป็นการเชื่อมต่อ Server ของ Uptime Doctor ที่อยู่ต่างประเทศ เข้ามาใช้งานบริการที่เราเปิดให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต
 • จากข้อก่อนหน้านี้ หากอินเตอร์เน็ตล่ม หรือการเชื่อมต่อไปต่างประเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระบบ ก็จะคิดว่าเกิด Downtime ขั้น (แม้ระบบเราไม่ได้เกิดปัญหา และผู้ใช้งานภายในประเทศก็ยังไช้งานได้อยู่)
 • สามารถตรวจสอบ Monitor ระบบได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีรายงานเบื้องต้นหลายรูปแบบ อาจต้องทดสอบใช้งานดูครับ
 • บางท่านอาจใช้ Monitor Link Internet ก็ได้ โดยการเรียกเข้ามาที่ IP ที่ได้รับจาก ISP ผ่าน Port ที่ท่านตั้งค่าไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น