วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module Surveys (Admin)

1. การสร้าง Surveys ในที่นี่จะยกตัวอย่างแบบสอบถาม ให้คลิกที่สร้าง ทำการตั้งคำนำหน้าชื่อ เพิ่มรายการคำถามด้านล่างให้เลือกกรอกคำถามที่ต้องการจะสำรวจลงไป สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการตอบแบบ text หรือ radio button แล้วกดบันทึก


เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จได้หน้าตาประมาณนี้


เมื่อคลิก Start Survey จะมี text box ให้ตอบคำถาม  เมื่อ User ตอบคำถามเสร็จจะมีข้อความขอบคุณเด้งขึ้นมา


หากต้องการดูคำตอบสามารถเข้ามาดูได้ที่ เมนู Survey --> Answers โดยจะแสดงวันที่สร้างคำถามให้เห็น และสถานะของการตอบคำถามดังภาพด้านล่าง


อีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นการตอบแบบ Radio Button ให้เลือกแบบ Multiple choice: only one answer เพื่อเป็นการเลือกตอบเพียงหนึ่งแบบ ให้เพิ่มรายการตามตัวอย่างด้านล่าง


เมื่อกด ทำการทดสอบจะได้ตัวอย่าง ดังนี้


จะมี choice ให้เลือกตอบตามที่เราได้สร้างไว้


การดูคำตอบที่  User ได้ทำการตอบคำถาม


ให้คลิกเข้าไปที่แบบสอบถามที่ต้องการจะดู


คลิกที่เมนูด้านขวาบน view result จะเห็นภาพรวมของคำตอบที่แสดงเป็นกราฟ

     

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น