วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

การเขียน Joget workflow เบื้องต้น

logo


Joget เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการสร้างระบบงาน Workflow ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด ในการทำงานนั้นทุกๆ องค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนจะต้องมี Workflow ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่า Workflow นั้น จะเล็กหรือใหญ่ จะเป็นระเบียบหรือไม่ก็ตาม เช่น Workflow ของการเบิกจ่าย พนักงานจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้าแผนก เมื่อหัวหน้าแผนกอนุมัติ ก็จะต้องตรวจสอบว่าอยู่ในวงเงินที่หัวหน้าแผนกสามารถอนุมัติได้หรือไม่ ถ้าได้ ก็ส่งเรื่องไปให้การเงินทำเรื่องเบิกจ่าย ถ้าวงเงินมาเกินก็จะต้องส่งเรื่องให้ผู้อำนวยการ เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทำงานใดๆ ก็ตามจะมี Workflow เป็นตัวกำหนดรูปแบบการทำงานเสมอโดยปกติแล้วในบ้านเรานั้น (ประเทศไทย) จะไม่ค่อยมีการกำหนด Workflow ของงานที่ชัดเจนนัก ซึ่งจะส่งผลถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิ์ภาพ ไปจนถึงผลลัพธ์ และความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นการกำหนด Workflow ที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญขององค์กร


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น