วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

IP ติด Blacklist Spamhaus จะทำอย่างไร

1. ตรวจสอบ Blacklist Spamhaus ที่  https://www.spamhaus.org/lookup/

2. ถ้ามี IP อยู่ใน Blacklist จะแสดงตามรูป

3. รายละเอียด IP ที่ติดอยู่ใน Blacklist และการขอปลด IP ออกจาก Blacklist


4. คำแนะนำถึงสาเหตุที่ติดอยู่ใน Blacklist ก่อนขอปลด IP ออก

5. เมื่อขอปลดจะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูลต่างๆ ระบบจะส่งรหัส 5 หลักมาที่อีเมล์ แล้วนำรหัสมายืนยันเพื่อทำการขอปลด


6. เมื่อกรอกรหัส 5 หลักที่ได้รับจากอีเมล์ ระบบจะบอกว่าให้รอการอัพเดต หลังจากขอปลดรายชื่อ

7. หลังจากนั้น ไม่เกิน 30 นาที ระบบจะทำการอัพเดต เราจึงหลุดจาก Spam List

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น