วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

FortiGate Wireless Captive Portal authentication

บทความนี้จะเป็นบทความสอนการ Wireless Authentication  ของเครื่อง Fortinet  รุ่น FortiWiFi 60C 

ขั้นตอนแรกเมื่อ Login เข้ามาในระบบ Fortigate แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ User & Device และ เลือกที่ User และดูที่ส่วนของ User Definition ดังภาพตัวอย่างขั้นตอนที่สอง ทำการเลือก สิ่งที่ต้องการทำเช่น Create

วิธีการ Create User ของ Fortigate คือ เลือกที่ Create จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมา

 

ทำการเลือก ประเภทของ User ที่ต้องการ แล้วกดNext


หลังจากกดปุ่ม Next จะปรากฏขั้นตอน การใส่ User Name / Password เมื่อทำการใส่เรียบร้อยแล้วกด Next

หลังจากกดปุ่ม Next จะปรากฏขั้นตอน การใส่ ประวัติการติดต่อ เช่น Email เบอร์ โทรศัพท์ และเลือก ชนิดการบริการของกลุ่ม User และเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Next


หลังจากกดปุ่ม Next จะถึงขั้นตอนสุดท้าย คือทำการเลือก Enableหลังจากกดปุ่ม Create เรียบร้อยจะปรากฏ รูปแบบดังภาพตัวอย่างขั้นตอนที่สอง ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ User & Device และ เลือกที่ User และดูที่ส่วนของ User Group  ดังภาพตัวอย่าง

วิธีการสร้างของ Group Fortigate คือ เลือกที่ Createเมื่อทำการเลือกที่ Create จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาดังภาพทำการใส่ข้อมูลของ Group ที่จะสร้างลงไปเช่น
Name : test123 //ชื่อ group
type : Firewall // เลือกประเภท
Member : test2 //เลือก userที่สร้างไว้ตอนแรกให้อยู่ใน group นี้
เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วกด OK


เมื่อทำการกด OK เรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังภาพตัวอย่าง


ขั้นตอนที่สาม ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ WIFI Controller และ เลือกที่ SSID และดูที่ส่วนของ Create New  ดังภาพตัวอย่าง


วิธีการสร้างของ Group Fortigate คือ เลือกที่ Createเมื่อทำการเลือกที่ Create จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาดังภาพทำการใส่ข้อมูลของ SSID ดังภาพตัวอย่าง


ตัวอย่างการใส่ข้อมูลเช่น

testwifi // ใส่ชื่อ interfaceWiFi SSID

IP/Network Mask : // 192.168.25.1/255.255.255.0

Administrative Access ://ทำการใส่ HTTPS , PING , HTTP , SSH เป็นต้น

Netmask : // 255.255.255.0

SSID : //testwifi //ชื่อ SSID

Security Mode : // เลือก WPA2 Personal with Captive Portal

Pre-shared Key : // ใส่รหัสลงไปกำหนดที่ 8-63 อักษร (ห้ามลืมไม่งั้นเข้าไม่ได้)

tes123 //เลือก Group ที่สร้างไว้ตอนแรก

Exempt List :  // เลือก All

Broadcast SSID :// ติ๊กถูก

Block Intra-SSID Traffic : //ติ๊กถูก

Detect and Identify Devices : //ติ๊กถูก

เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกด OK

เมื่อทำการกด OK จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ


 


ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy &Object >IPv4 เลือกที่ Wan2 ที่ส่วนของตาราง ทำการคลิกที่ Create New ดังภาพตัวอย่างหลังจากที่กด Create New แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปในตารางเช่นดังภาพตัวอย่าง


ตัวอย่างการใส่ข้อมูลในตาราง
Source User (s) : //เลือก test123 ที่สร้างไว้ตอนแรก
Destination Address : // เลือก All
Schedule :// เลือก Always
Service :// เลือก All
SSL Inspection : // คลิ๊ก ON
(ส่วนอื่นๆปล่อยว่างไว้)
แล้วกด OK เพื่อยืนยันการสร้าง
หลังจากกด OK แล้วจะปรากฏดังภาพตัวอย่าง


ขั้นตอนที่สี่ ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy &Object >Objects เลือกที่

Addresses ดูที่ส่วนของตาราง ทำการคลิกที่ Create New ดังภาพตัวอย่าง


 


เมื่อทำการคลิกที่ Create New จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง


 


ทำการใส่ข้อมูลลงไปดังภาพตัวอย่างเช่น
Name : testwifi //ใส่ชื่อ
type : //เลือก IP Range
Subnet / Ip Range : 10.1.40.19-10.1.40.254//ใส่ subnet-ip range ลงไป
Show in Address List : ติ๊กถูก
แล้วทำการกด OK


 


หลังจาการ OK แล้วจะปรากฏข้อมูลดังภาพตัวอย่าง


 


ขั้นตอนที่ห้า ทำการเลือก wifi ที่เราสร้างขึ้นมา แล้ว กด Connect


 

 

จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาให้ใส่ Security key ดังภาพตัวอย่าง // คือ  Pre-shared Key ที่กำหนดไว้ตอนสร้าง SSID 


 


เมื่อใส่ Security key เรียบร้อยแล้วทำการเข้า Internet Browser แล้วจะ ปรากฏดังภาพตัวอย่าง


 


ทำการใส่ Username / password เข้าไป ที่เราได้สร้างตอนที่สร้าง User ดังภาพตัวอย่าง

 


เมื่อใส่ Username / password เข้าไปแล้วก็สามารถเข้า Internet ได้แล้้วดังภาพตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น