วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Fortigate ตั้งค่า Client Internet

ขั้นตอนแรกเมื่อ Login เข้ามาในระบบ Fortigate แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ System>Network  เลือกที่ Interfaces และ เลือกที่ส่วนของตาราง Wan 1 หรือ Wan 2 ทำการคลิกที่ Edit ดังภาพตัวอย่างจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังภาพตัวอย่างทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปในตารางเช่นดังภาพตัวอย่าง


ตัวอย่างการใส่ข้อมูลในตาราง
Addressing mode : //เปลี่ยนเป็น DHCP
Administrative Access : // คือการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
(ตัวอย่างการเลือกเช่น HTTPS,PING,HTTP,SSH )
Detect and Identify Devices : //ปล่อยว่างไว้
Listen for RADIUS Accounting Messages : //ปล่อยว่างไว้
Comments :  // คอมเม้น ไม่ต้องใส่ก็ได้
Administrative Status : //เลือกที่ Up

แล้วกด OK เพื่อยืนยันการแก้ไข

หลังจากกด OK แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy &Object >IPv4 เลือกที่ Wan2 ที่ส่วนของตาราง ทำการคลิกที่ Create New ดังภาพตัวอย่างหลังจากที่กด Create New แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ


ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปในตารางเช่นดังภาพตัวอย่าง


ตัวอย่างการใส่ข้อมูลในตาราง

Destination Address : // เลือก All
Schedule :// เลือก Always
Service :// เลือก All
SSL Inspection : // คลิ๊ก ON
(ส่วนอื่นๆปล่อยว่างไว้)
แล้วกด OK เพื่อยืนยันการสร้าง
เท่านี้ก็ได้ทำการเชื่อมต่อ Client Internet ได้ตามต้องการแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น