วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Fortigate blocking websites

บทความนี้จะเป็นบทความสอนการ blocking website ของเครื่อง Fortinet  รุ่น FortiWiFi 60C

ขั้นตอนแรกเมื่อ Login เข้ามาในระบบ Fortigate แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Security Profile  และ เลือกที่ Web Fillter>Static URL Filter และคลิกที่ Enable URL Fillter ดังภาพตัวอย่างหลังจาก คลิก Enable URL Fillter แล้วจะปรากฏตารางข้อมูล ขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง

ทำการคลิกไปที่  Create New จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง

คำอธิบายการใส่ข้อมูลภายใน Pop-up ที่แสดงขึ้นมา
URL :  //คือการใส่ชื่อ Web site ที่เราต้องการจะ บล๊อคเช่น www.test.com
Type : //คือการกำหนดชนิดของการ ว่าต้องการเข้าถึงข้อมูลของเว็ปไซต์ในรูปแบบไหน
(คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Type ของ  เช่น Simple จะเข้าถึงแค่ หน้าของ URL นั้นที่มีอักษรนั้น เช่น test.com , Reg.Expression คือ การเข้าถึงข้อมูล แบบ การกำหนดเฉพาะส่วน เช่น เว็ปเดียวกันแต่จะเข้าไม่ได้ทุกหัวข้อในเว็บ พูดง่ายๆก็คือการเข้าถึงเฉพาะบางส่วน แล้วแต่เราจะกำหนดว่าจะเลือกส่วนไหนบ้าง , Wild Card คือการ เข้าถึงทุกส่วน website นั้น โดย การพิมพ์ชื่อ เว็ปไซต์นั้นตามด้วยเครื่องหมาย * เช่น  www.Test.com* ซึ่งจะเข้าถึงทุกข้อมูลของเว็ปไซต์นั้นทั้งหมด เช่น www.test.com/.... ก็จะครอบครุมด้วยทั้งหมดแต่ถ้าเป็น vdo.test.comก็จะสามารถเข้าได้ )
Action : //คือการกําหนดสิทธิ์ ของ URL ที่เราใส่เข้าไปว่าต้องการ ทำอะไร
(คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Action เช่น Exempt ได้รับการยกเว้น , Block การบล๊อค , Allow คือการยอมให้เข้าถึงแต่ต้องผ่านการตรวจสอบ , Monitor คือ การให้เขาถึงข้อมูลแต่จะเก็บข้อมูลการเข้าไปที่ Log )Status: //คือการทำงาน เลือกที่ Enable ให้ทำงาน
ตัวอย่างการใส่ข้อมูลการ Block web site <www.test.com> แบบ Wildcard
หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด OK จะปรากฏดังภาพตัวอย่าง


เมื่อถึงขั้นตอนดังกล่าวทำการกด Apply


เมื่อกด Apply แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ Policy และ เลือกที่ IPv4> เลือก Port ที่เชื่อมต่อกับ Internet  และคลิกที่ Edit ดังภาพตัวอย่างและเมื่อคลิ๊ก Edit จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ไปที่หัวข้อ Security Profiles คลิ๊กที่ ส่วนของ Web Filter จาก OFF ให้เป็น ONและ คลิ๊ก OK


และทำการทดลองที่ Browser และใส่ URL :  www.test.com  ที่เรากำหนดไว้ จะปรากฏดังภาพตัวอย่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น