วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

dllhost.exe com surrogate และวิธีแก้ปัญหา


ปัญหาคือ พบ ว่า เครื่องทำงานช้าผิดปกติ
เปิด Mycomputer ก็โหลดไม่เสร็จ
ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มี Process ทำงาน หนักผิดปกติด ชื่อว่า
dllhost.exe com surrogate ใช้ CPU 25 % ขึ้นไป และ ใช้ Memory มากขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่สามารถ ปิดการทำงานนั้น ได้

จนหาข้อมูลได้ว่า เป็น Bug ของ Windows ทดสอบแก้ปัญหาหลายวันก็ไม่ดีขึ้น จนพบวิธี
โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. Click Start, type cmd, right-click and select Run as administrator.
2. Run the following commands:
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 jscript.dll

ลองดูนะครับ เครื่องผม นิ่ง ๆ เป็นปกติแล้ว ไม่พบ Process ดังกล่าว แล้วครับ

ที่มา
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/com-surrogate-error/0bec0d1c-e0d8-4fed-81f3-910973b14bb7?auth=1


เพิ่มเติมนะครับ

หลังจากที่ทำตาม ขั้นตอนด้านบนแล้ว ก็พบว่ายังมีการทำงานของ ไฟล์ดังกล่าวอยู่ครับ จึงได้ลองไล่ Uninstall โปรแกรม หลาย ๆ โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง (ที่ไม่ใช่โปรแกรมหลัก) พบว่า Process ดังกล่าว ไม่ทำงานแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น