วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Create User & Edit User Fortigate


บทความนี้จะเป็นบทความสอนการ Create User  & Edit User ของเครื่อง Fortinet  รุ่น FortiWiFi 60C 

ขั้นตอนแรกเมื่อ Login เข้ามาในระบบ Fortigate แล้ว ทำการเลือกไปที่ หัวข้อ User & Device และ เลือกที่ User และดูที่ส่วนของ User Definition ดังภาพตัวอย่างขั้นตอนที่สอง ทำการเลือก สิ่งที่ต้องการทำเช่น Create หรือ Edit

วิธีการ Create User ของ Fortigate คือ เลือกที่ Create จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมา

ทำการเลือก ประเภทของ User ที่ต้องการ แล้วกดNextหลังจากกดปุ่ม Next จะปรากฏขั้นตอน การใส่ User Name / Password เมื่อทำการใส่เรียบร้อยแล้วกด Next

หลังจากกดปุ่ม Next จะปรากฏขั้นตอน การใส่ ประวัติการติดต่อ เช่น Email เบอร์ โทรศัพท์ และเลือก ชนิดการบริการของกลุ่ม User และเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Nextหลังจากกดปุ่ม Next จะถึงขั้นตอนสุดท้าย คือทำการเลือก Enable และ กำหนด User Group ว่าจะให้ User ที่สร้างอยู่ใน Group ใด และหลังจากเลือกเสร็จสิ้น ก็ทำการกดปุ่ม Createหลังจากกดปุ่ม Create เรียบร้อยจะปรากฏ รูปแบบดังภาพตัวอย่างวิธีการ Edit User ของ Fortigate คือ เลือก User ที่ต้องการจะแก้ไขและทำการกดปุ่ม Edit จะปรากฏ Pop-up ขึ้นมา


และเมื่อแก้ไข ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK เสร็จสิ้นกระบวนการไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น