วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการconfig Zabbix Agent เพื่อให้Host ที่ต้องการ Monitor

ให้ทำการ ลงตัว Agent ด้วย command
# yum install -y zabbix-agent zabbix
และให้แก้ไขไฟล์ config ด้วย Editor อะไรก็ได้ เช่น nano
# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
ให้หา
Server=172.168.1.45 [zabbix server] << เครื่องที่การจะให้ตัวAgent ไปMonitor
Hostname=Server    >>ชื่อเครื่อง Server

แก้ไขเสร็จแล้วทำการ Save
และทำการ Restart Service  Agent
#systemctl restart zabbix-agent
หลังจากนั้นให้ทำการ เปิด Service ตัว Agent ทำงานตลอดเวลา โดยcommand
# chkconfig zabbix-agent on


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น