วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การติดตั้ง vSphere ESXi 4.1 U3 ในเครื่อง Acer Altos G540

ภาพจาก www.vmware.com

  VMware vSphere คือ Product ของ VMware ตัวหนึ่ง เป็นตัวแปรสำคัญในการทำระบบ Server Virtualization ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งใน SDDC (Software-Defined Data Center) ประกอบด้วย 3 ระบบหลักๆ ก็คือ Server Virtualized, Network Virtualized, Storage Virtualized


ขั้นตอนการติดตั้งตัว VMWare Product

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม vSphere ได้ ที่นี่ (ควรเลือกไฟล์ ISO เพื่อ write ลงแผ่น)
2. ทำการ boot เครื่อง Acer Altos G540

3. กด F1 ที่คีย์บอร์ด

4. เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม vSphere ESXi 4.1 U3

 5. กดปุ่ม Enter เพื่อที่จะทำการ Install

6. กดปุ่ม F11

7. กดปุ่ม Enter 

5. กดปุ่ม Enter

6. กดปุ่ม F11 เพื่อ Install

7. ดำเนินการติดตั้ง

8. กดปุ่ม Enter เพื่อทำการ reboot เครื่อง

9. เครื่องจะ shut down และ reboot

 10. เครื่องจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรม และกดปุ่ม F2 เพื่อกำหนดค่าต่างๆ11. เลือกลูกศรลงไปที่ Password แล้วกด Enter

 12. เลือก Configure password เพื่อกำหนด password โดยใช้ username เป็น root แล้วกด Enter

 13. ตั้ง Password แล้วกด Enter

14. เลือก Network Adapters ใน Configure Management Network แล้วกด Enter เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้

15. เลือก IP Configuration ใน Configure Management Network แล้วกด Enter

 16. เปลี่ยนค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway จากรูปที่อยู่ด้านบน ให้เป็นดังรูปด้านล่าง

หมายเหตุ IP Address สามารถหาจากคำสั่ง ping IP ส่วน Subnet Mask และ Default Gateway สามารถหาได้จากคำสั่ง ipconfig

17. เลือก DNS Configuration

18. เลือก Custom DNS Suffixes

19. กลับไปยังหน้าก่อนการตั้งค่า


ขั้นตอนการติดตั้งตัว vSphere Client

  • Windows 10 (x64)
1. เข้าไปที่ IP ของ vSphere (หมายเลข IP Address ของ Host)คลิก Download vSphere Client และทำการ Extract ไฟล์


2. เลือกไฟล์ bin -> VMware-client


3. Double click ที่โปรแกรม

4. เลือกภาษาแล้วคลิก OK

5. InstallShield Wizard

 6. คลิก Next

7. คลิก Next

 8. เลือก I agree to the terms in the license agreement แล้วคลิก Next

9. ใส่ข้อมูล User Name และ Organization


10. เลือกที่ตั้งของไฟล์ แล้วคลิก Next

11. เริ่มการติดตั้งโปรแกรม


12. คลิก Finish เมื่อ Install เสร็จ

13. Double click ที่โปรแกรม

14. กำหนดค่า IP address, User name, Password และคลิก Login

15. หน้าต่าง Security Warning ปรากฏขึ้นมา เลือก Install this certificate and do not display any security warnings for “10.1.40.19” แล้วคลิกที่ Ignore

 16. คลิก OK ที่หน้าต่าง VMWare Education Notice

17. เลือก Inventory

18. หน้าต่าง vSphere Client จะแสดงค่าต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น