วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Mail Contact

Mail Contact เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของผู้ที่ต้องการที่จะติดต่อด้วยภายนอกองค์กร

วิธีใช้งาน Mail Contact

1. เมื่อเข้าไปที่ Microsoft Exchange Console แล้วเลือก + ที่หน้า Recipient Configuration -> Mail Contact -> เลือก New Mail Contact

2. เลือก New Contact แล้วคลิก Next

3. กรอกข้อมูลบุคคลที่จะติดต่อด้วย แล้วคลิก Edit เพื่อกรอก E-mail address

4. กรอก E-mail address แล้วคลิก OK

5. คลิก Next

6. คลิก New

7. คลิก Finish

8. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น