วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง Receive Connector

หลังจากที่กำหนดค่า Send Connectors (เป็นการกำหนดค่าการทำงานในระดับ Organization) แล้ว ถัดมาจะเป็นการตั้งค่าการทำงาน Receive Connectors (เป็นการกำหนดค่าการทำงานในระดับ Sever) เพื่อรับอีเมล์จากอินเทอร์เน็ต

การสร้าง Receive Connector

1. Log on ด้วย exchangeadm และ password

2. เลือก Start -> Exchange Management Console

3. ไปที่ Server Configuration -> Hub Transport ซึ่งจะพบ Receiver Connector ที่ติดตั้งไว้แล้ว

4. คลิกขวาที่ Client DG01 แล้วเลือก Properties

5. เลือกแท็บ Permission Groups เลือก Anonymous users แล้วคลิก OK

6. กลับมาที่หน้าต่าง Exchange Management Console แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ Default DC01

7. เลือกแท็บ Permission Groups เลือก Anonymous users แล้วคลิก OK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น