วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การตั้งค่า Port ต่างๆที่ใช้งาน

1. พิมพ์ netstat -an |more (ข้อมูลเพิ่มเติม)

2. จะแสดงผลลัพธ์ (Protocol, Local Address, Foreign Address, State) ดังนี้

3. เลือก Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Windows Firewall with Advanced Security

4. เช็ครายละเอียดใน Inbound Rules

5. เช็ครายละเอียดใน Server Configuration Client Access เลือกแท็บ POP3 and IMAP4 ใน DC01

6. Start -> พิมพ์ Services

7. ดับเบิ้ลคลิกที่ Microsoft Exchange IMAP4

8. ในแท็บ General เปลี่ยน Start Type เป็น Automatic แล้วคลิก Start

9. คลิก OK

10. ดับเบิ้ลคลิกที่ Microsoft Exchange POP3

11. ในแท็บ General เปลี่ยน Start Type เป็น Automatic แล้วคลิก Start

12. คลิก OK

13. แสดงการเพิ่ม Port 110 และ Port 143
หมายเหตุ

POP3 - Port 110
IMAP - Port 143
SMTP - Port 25
HTTP - Port 80
Secure SMTP (SSMTP) - Port 465
Secure IMAP (IMAP-SSL) - Port 585
IMAP4 over SSL (IMAPS) - Port 993
Secure POP3 (SSL-POP) - Port 995

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น