วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง Distribution Group (DG) และ Dynamic Distribution Group (DDG)

Distribution Group (DG)

DG คือ กลุ่มของผู้ใช้งานเมล์ในระบบ Microsoft Exchange โดยเมื่อมีเมล์เข้ามาที่ DG แล้ว Microsoft Exchange จะกระจายอีเมล์ไปยังทุกๆ Recipient (ผู้รับ) ที่อยู่ใน DG นั้นๆ

การสร้าง Distribution Group (DG)

1. เลือก Start -> Exchange Management Console

2. เลือก + ที่หน้า Recipient Configuration -> เลือก Distribution Group -> New Distribution Group

3. เลือก New Group แล้วคลิก Next

4. เลือก Group Type เป็น Distribution และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วคลิก Next

 5. คลิก New

6. คลิก Finish

7. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

8. ระบุสมาชิกของ Group โดยคลิกขวาที่ Group ที่สร้างขึ้นแล้วเลือก Properties

9. เลือกแท็บ Members แล้วคลิก Add…

10. เลือกเมล์บ็อกซ์ User03 แล้วคลิก OK

11. คลิก Apply -> OK

12. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้


Dynamic Distribution Group (DDG)

DDG คือ กลุ่มของผู้ใช้งานเมล์ในระบบ Microsoft Exchange โดยเมื่อมีเมล์เข้ามาที่ DDG แล้ว Microsoft Exchange จะกระจายอีเมล์ไปยังทุกๆ Recipient (ผู้รับ) ที่อยู่ใน DDG นั้นๆ ซึ่งต่างกับ DG ตรงที่ ทุกๆครั้งที่มีอีเมล์เข้ามาจำเป็นต้องค้นหาสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน DDG เสมอ ถ้าเป็น DG สมาชิกจะได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

การสร้าง Dynamic Distribution Group (DDG)
1. เมื่อเข้าไปที่ Microsoft Exchange Console กด + ที่หน้า Recipient Configuration -> เลือก Mailbox ->คลิกขวาที่ User01 แล้วเลือก Properties

2. เลือกแท็บ Organization แล้วพิมพ์ ITsupport ที่ Department แล้วคลิก Apply -> OK

3. เลือก New Dynamic Distribution Group

4. พิมพ์ข้อมูลลงใน Name และ Alias แล้วคลิก Next

5. เลือก All recipient types แล้วคลิก Next

6. เลือก Recipient is in a Department ในช่อง Step 1 แล้วคลิก specified ในช่อง Step 2

7. พิมพ์ ITsupport แล้วคลิก Add

8. คลิก OK

9. คลิก Preview

10. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ แล้วคลิก OK

11. คลิก Next

12. คลิก New

13. คลิก Finish

14. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

หากต้องการให้ผู้ใช้ภายนอกระบบ Microsoft Exchange สามารถส่งอีเมล์เข้าสู่ DG และ DDG ได้จะต้องยกเลิกการทำ Authenticate ก่อน ดังนี้
1. คลิกขวาที่ DG/DDG นั้นๆ แล้วเลือก Properties -> คลิกแท็บ Mail Flow Settings

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Message Delivery Restrictions

3. Uncheck หน้า Require that all senders are authenticated แล้วคลิก OK

4. คลิก OK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น