วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง Window 7 ใน Virtual Box

Virtual Box 
  
    คือ โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลือกระบบปฏิบัติการ(OS)ที่ต่างกันได้ ซึ่งโปรแกรม Virtual Box จะมีการแบ่งทรัพยากรจากคอมพิวเตอร์จากเครื่องหลักไปยังเครื่องเสมือน

การติดตั้ง Window 7 ใน Virtual Box

1. คลิกที่ icon สร้าง แล้วทำการตั้งชื่อ โดยเลือกชนิดเป็น Microsoft Windows และรุ่นเป็น Windows 7 (64 bit) และเลือกถัดไป


 2. กำหนดขนาดหน่วยความจำ


3. สร้าง Hard Disk


 4. กำหนดชนิดของไฟล์ Hard Disk โดยเลือก VDI5. เลือก จัดสรรแบบพลวัต


6. เลือกที่ตั้งและขนาดของไฟล์ 7. คลิกปุ่ม Setting ที่ Virtual Machine เพื่อกำหนดค่าดังต่อไปนี้
8. เมื่อกำหนดค่าต่างๆเสร็จ ก็จะปรากฏข้อมูลดังนี้


9. หลังจากคลิกปุ่ม Start ที่ Virtual Machine ก็จะสามารถเลือกไฟล์ที่ตั้งของ Window ได้

10. กำหนดค่าใน Window 7 ดังต่อไปนี้
  • คลิก Next หลังจากกำหนดค่าเสร็จ

  • คลิก Install Now

  • เลือก Windows 7 Ultimate (x64)  •  เลือก Custom (advanced)


  •  เลือกที่ตั้งเพื่อติดตั้ง Window


  •  ดำเนินการติดตั้ง


  •  กำหนดชื่อให้แก่คอมพิวเตอร์


  •  กำหนดรหัสผ่าน


  • Login password
Error
Attempting to load a 64-bit application, however this CPU is not compatible with 64-bit mode (CPU ยังไม่ได้ถูกปรับให้รองรับโหมดแบบ 64-bit)


แก้ไขโดยการเข้า BIOS เพื่อ Set ค่า Intel Virtual Technology ใน Configuration ให้เป็น Enabled แล้วกด F10 เพื่อ Save and Exit แล้วค่อย Start เครื่อง window 7 จำลองใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น