วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การลง Windows Server 2008 R2 ใน VMware vSphere Client


จากวิดีโอ...

1. เมื่อ Login เข้า VMware vSphere Client แล้ว คลิกขวาที่ IP address ของ Host แล้วเลือก New Virtual Machine... (Ctrl+N)

2. หน้าต่าง Create New Virtual Machine จะปรากฏขึ้นมา เลือก Typical แล้วคลิก Next

3. ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ควรสื่อถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เช่น win 2008 ad) แล้วคลิก Next

4. หน้าต่าง Datastore จะปรากฏขึ้นมา แล้วคลิก Next

5. เลือกระบบปฏิบัติการที่ใช้งานเป็น Microsoft Windows เวอร์ชั่น Microsoft Windows Sever 2008 R2 (64-bit)

6. หน้าต่าง Create a Disk ปรากฏขึ้นมา คลิก Next

7. เลือก Edit the virtual machine settings before completion แล้วคลิก Continue

8. เลือกแท็บ Memory (adding) แล้วกำหนด Memory Size เป็น 8 GB เลือกแท็บ CPUs (adding) แล้วเปลี่ยน Number of virtual processors เป็น 4 คลิก Finish

9. คลิก + ที่หน้า IP address ของ Host แล้วคลิกขวาที่ win 2008 ad -> Edit Settings...

10. คลิกที่ CD/DVD Drive 1 แล้วเลือก Datastore ISO File โดย Browse File ที่ต้องการจาก datastore1 แล้วคลิก OK และเลือก Connect at power on ที่ล่าง Device Status จากนั้นคลิก OK

***เพื่อดึงไฟล์มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องจริง สามารถเลือก Configuration -> Storage -> คลิกขวาที่ datastore1 -> เลือก Browse Datastore... หน้าต่าง Datastore Browser จะปรากฏขึ้นมา โดย New Folder เพื่อเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เลือก Upload file to this data store -> เลือก Upload File...

11.  Power on เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมา (เปิดเป็น Launch Virtual Machine Console ได้)

12. ตั้งค่า ภาษา, เวลา และคีย์บอร์ด แล้วคลิก Next

13. คลิก Install now และรอการ Setup ของเครื่อง

14. เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิก Next

15. เลือก I accept the license terms แล้วคลิก Next

16. เลือก Customs (advanced)

17. เลือกที่ตั้งของ Windows แล้วคลิก Next

18. รอการติดตั้ง

19. กำหนดรหัสผ่านสำหรับ Administrator

20. การติดตั้ง Windows เสร็จสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น