วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การตั้งค่า DNS & MX records

1. เข้าไปที่ Server Manager เลือก DNS Server -> DNS -> DC01 -> itfinities.com


2. คลิก Add

3. คลิก <Click here to add IP Address>

4. ใส่ IP Address

5. คลิก OK

6. คลิก Apply -> OK

7. ดับเบิ้ลคลิกที่ (Same as parent folder), Host (A), 10.1.40.22

8. เปลี่ยน IP Address เป็น 10.1.40.25 แล้วคลิก OK

9. คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง เลือก New Alias (CNAME)

10. พิมพ์ www ที่ Alias name และพิมพ์ itfinities.com แล้วคลิก OK
11. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

12. คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง แล้วเลือก New Mail Exchanger (MX)…

13. พิมพ์ mail.itfinities.com แล้วคลิก OK

14. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

15. คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง เลือก New Host (A or AAAA)…
16. พิมพ์ mail และ IP Address แล้วคลิก Add Host

17. คลิก OK

18. คลิก Done

19. คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง เลือก New Host (A or AAAA)…

20. พิมพ์ exchange2 และ IP Address แล้วคลิก Add Host

21. คลิก OK

22. คลิก Done

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น