วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง Mailbox Database

หลังจากที่ทำการสร้าง Send Connector และ Receive Connector แล้วถัดมาจะเป็นการทำงานของ Mailbox Database ซึ่งจะเป็นการกำหนดค่าการทำงานในระดับ Organization Configurations

การสร้าง Mailbox Database

1. เลือก Other User 

2. Log on ด้วยการพิมพ์ exchangeadm และ password

3. เลือก Exchange Management Console

4. เลือก Yes

5. เปิด Exchange Manager Console แล้วเข้าไปที่ Organization Configuration -> Mailbox

6. เลือกแท็บ Database Management คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของ Database Management แล้วเลือก New Mailbox Database

7. พิมพ์ Mailbox Database 1 ที่ Mailbox Database 1 แล้วคลิก Browse

8. เลือก Mailbox Server เป็น DC01 แล้วคลิก OK

9. คลิก Next

10. เลือก Path ที่ใช้เก็บ  Mailbox Database แล้วคลิก Next

11. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก New

12. คลิก Finish

13. เมื่อกลับมาที่ Exchange Management Console จะแสดง Mailbox Database ที่สร้างใหม่

การกำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับ Mailbox Database

1. Log on ด้วยการพิมพ์ exchangeadm และ password

2. คลิกขวาที่ Mailbox Database 1 ที่สร้างขึ้นมา เลือก Properties

3. เลือกแท็บ limits และกำหนดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ แล้วคลิก OK

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น