วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Accepted Domain

    Accepted Domain คือ ชื่อโดเมนของ Mail Server ที่เราใช้งานอยู่ เช่น itfinities.com โดยจะทำให้ Exchange Server รู้ว่า E-mail Address ที่จะใช้ในองค์กรมี E-mail Address อะไรบ้าง ซึ่ง Exchange Server จะรับเฉพาะ E-mail Address ที่อยู่ในรายการของ Accepted Domain เท่านั้น (หากเป็น E-mail ส่งหา E-mail Address อื่นๆจะไม่รับ) 

ชนิดของ Accepted Domain

   1. Authoritative เป็นค่า Default ในการสร้าง Accepted Domain เป็น Accepted Domain ที่ Microsoft Exchange จะตรวจหากล่องจดหมาย (mailbox) ของผู้ใช้ในระบบของ Microsoft Exchange เท่านั้น หากไม่พบก็จะส่งข้อผิดพลาดไปยังผู้ส่งอีเมล์ทีนทีว่าไม่พบกล่องจดหมายของผู้ใช้งานนั้นๆในระบบ ซึ่งเป็นค่า Default ของระบบ

    2. Internal Relay เป็น Accepted Domain ที่ Microsoft Exchange ใช้ตรวจหากล่องจดหมายของผู้ใช้ในระบบของ Microsoft Exchange ก่อน หากไม่พบจะค้นหากล่องจดหมายของผู้ใช้ในระบบอื่นๆ ตามที่กำหนดใน Send Connector อีกครั้ง  ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายระบบ (Migration) จากระบบที่ให้บริการอีเมล์อื่นๆมาเป็น Microsoft Exchange ใน Hub Transport Server จะทำหน้าที่ส่งต่ออีเมล์ไปยังระบบอีเมล์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

    3. External Relay เป็น Accepted Domain ที่ Microsoft Exchange ส่งต่ออีเมล์ที่มาถึงโดเมนเนมนี้ไปยังผู้ให้บริการอีเมล์รายอื่นๆในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Edge Transport Server จะทำหน้าที่ส่งต่ออีเมล์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีกำหนดค่าการทำงาน Accepted Domain

1. เลือก Start -> Exchange Management Console

2. เมื่อเข้าไปที่ Exchange Management Console แล้วกด + ที่หน้า Organization Configuration -> เลือก Hub Transport -> เลือกแท็บ Accepted Domains ซึ่งมี Domain Name ชื่อ itfinities.com อยู่

3. เลือก New Accepted Domain

4. พิมพ์ Name และ Accepted Domain แล้วเลือกชนิดของ Accepted Domain และคลิก New

5. คลิก Finish

6. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น