วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การทดลองใช้งานเมล์ผ่านเว็บ

หลังจากที่ได้ติดตั้ง Exchange Server 2010 เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการทดลองว่าสามารถ Log on เข้าใช้งาน Outlook Web App ได้หรือไม่

1. เปิด Start -> All Programs -> Microsoft Management Console

2. คลิก Yes

3. กด + ที่หน้า Microsoft Exchange On-Premises แล้วเลือก Server Configuration -> Client Access 

4. คลิกเลือกแท็บ Outlook Web App แล้วคลิกขวาที่ owa (Default Web Site) เลือก Properties


5. จะได้หน้าต่างดังนี้ แล้วนำ URL ในช่อง Internal URL ไปเปิดในเว็บเบราเซอร์ ก็จะเข้า Outlook Web App

6. จะพบหน้าจอ Log on เข้าใช้งาน Outlook Web App กรอก Username และ Password ให้เรียบร้อย แล้วคลิก Sign in


7. ตั้งภาษา และเลือก Time Zone แล้วคลิก OK

8. เมื่อเข้าใช้งาน Outlook Web Access ได้แล้วจะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น