วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Uptime Robot ทำ Dashboard ให้ User ตรวจสอบระบบได้ด้วยตัวเอง

จากที่เคยแนะนำการใช้งาน Uptime Robot เพื่อ Monitor ระบบ
http://www.itfinities.com/2017/01/uptime-robot-monitor-app-smart-device.html

Uptime Robot มีความสามารถเพิ่มเติมอีกอย่าง คือ ทำ Dashboard รายงาน ว่าระบบที่ Monitor นั้น มีสถานะเป็นอย่างไรอยู่ ซึ่งจะสะดวกกรณีที่ต้องการให้ User ดูระบบเองได้ว่า มีตัวไหนล่ม หรือ ให้บริการอยู่  (เคยเห็น ISP บางเจ้าทำแบบนี้)เบื้องต้น เข้าไปที่เมนู My Setting

เลื่อนลงไป หา Public Status Pages  เลือก Add Public Status Pages

 สามารถเลือกได้ว่า จะเอาระบบที่ Monitor ทั้งหมดมาแสดง หรือว่า เฉพาะบางระบบเท่านั้น


ตั้งค่าหน้าที่จะแสดง สามารถตั้งชื่อ เลือก Logo, Domain และใส่รหัสผ่านในการเข้าดูได้

เมื่อสร้างเสร็จจะได้ Link และสามารถแสดงข้อมูล ตามตัวอย่างได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น