วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีเปิด Remote Desktop บน Windows 2016

 1. เปิดใช้งาน Remote Desktop Service
  1. ไปที่ Server Manager 
  2. เลือก Local Server
  3. เลือก Remote Desktop
  4. เลือก Allow remote connection to this computer (เลือก Security ตามความเหมาะสม)
  5. OK
 2. เปลี่ย Port ที่ Regedit เพื่อความปลอดภัย
  1. เปิด regedit
  2. เข้าไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
  3. PortNumber เลือกเป็น Decimal แล้วพิมพ์ Port ที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือ 3389)
 3. เพิ่ม Firewall Rule ให้สามารถใช้งาน Port ได้
  1. ไปที่ Control Panel\System and Security\Windows Firewall
  2. เลือก Advance Setting
  3. เลือก Inbound Rules
  4. New Rule
  5. เลือก Port
  6. ใส่หมายเลข Port ที่ต้องการ
  7. เลือก Allow Connection
  8. เลือก Group Interface ที่ต้องการให้ Rule ที่สร้างจะใช้งาน
  9. ตั้งชื่อ Rule
 4. ในการ Remote ให้ทำการ เลือก Port ที่จะ Remote ด้วย
  1. ในการ Remote ให้ใส่ Port ของ RDP Server ปลายทางด้วย เช่น 192.168.1.1:9999

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น