วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Moodle การตั้งค่า Manual enrolments

Log in เข้าที่หน้าเว็บปกติ

หลังจาก Log in เสร็จแล้วให้เข้ามาที่ บทเรียน


ต่อมาให้เข้าที่ นักเรียนและผู้สนใจเรียน /Participants


จะเจอหน้า Enrol users ให้ คลิก เข้าไป Manual enrolments


ให้ คลิก ตรงที่ Enable manual enrolments เปลี่ยนเป็น คำว่า ใช่/Yes
Default role คือ เราจะเปลี่ยนเป็น นักเรียน อาจารย์ manager ได้ตามต้องการ 
Default enrolment duration สามารถ กำหนด วัน เดือน ปี ตามต้องการได้
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น