วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

รีวิว วิธี คอนโซน Switch HUAWEI S 5700
รีวิว วิธี คอนโซน Switch HUAWEI S 5700
อันดับแรกเราต้องไปเตรียมจัดหาสาย คอนโซนมาก่อนพอได้สายมาแล้วก็เริ่มการ Config กันเลย


Console cable

       Serial to USBทำการเช็ค Port  ของสายคอนโซนก่อนว่าได้รับเป็น  Port อะไร เข้าตามภาพ
จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา

ของผมได้รับเป็น Com ที่ 4
ขั้นตอนต่อไปจัดการหาโหลดโปรแกรมที่จะใช้ คอนโซนเข้าไปที่ Switch ผมใช้เป็นโปรแกรม Putty ในส่วนของโปรแกรม Putty นี้ก็จะมีทั้ง 64 bit และ 32bit ต้องตรวจสอบด้วยว่าเครื่องที่เราใช้เป็นวินโดว์กี่บิทแล้วก็ทำการโหลมมาติดตั้ง

ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา


เลื่อกหัวข้อตามภาพ (Serial)แล้วก็ใส่ COM  ที่เครื่องได้รับ ให้ถูกต้อง แล้วก็ Open ได้เลยจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้ตอบ YES
จะได้หน้าต่างพร้อมใช้งานขึ้นมา 
แต่ถ้าไม่ได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ให้ไปตรวจเช็ค ขั้นตอนก่อนหน้านี้ว่าถูกต้องหรือเปล่า


อันดับแรกที่เราจะต้องทำคือการใส IP ให้กับ Pot ของ Switch ของผมที่ทำคือการสร้าง VLAN 50 ขึ้นมา แล้วกำหนดให้ Pot 1 เป็น IP 10.50.1.1  ใช้ Command ดังนี้
<Quidway>system-view
[Quidway]vlan 50
[Quidway-vlan50]interface vlan 50
[Quidway-Vlanif50]ip address 10.50.1.1 24
[Quidway-Vlanif50]q
[Quidway]q
<Quidway>save
<Quidway>system-view
[Quidway]interface GigabitEthernet 0/0/1
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 50
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]dis th
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 50
#
Return
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1]q                                                                            ภาพประกอน Command 

พอทำตามคำสั่งจนเสร็จแล้วทำการ Ping Ip 10.50.1.1 ดู ถ้า Ping เจอก็แสดงว่าทำถูกต้องแล้ว


ภาพประกอน การ  Ping

ถ้าเป็นตามภาพแสดงว่าได้ก็ลองเข้าผ่านหน้า GUI ดูจะเห็นว่ายังเข้าไม่ได้


การเข้าใช้งานหน้า GUI
ลองเข้าไปที่ IP https://10.50.1.1  โดยเสียบสานแลนที่ pot 1 จะเข้าไม่ได้ ต้องทำการไปเปิด #Enable http & https
ก่อนถึงจะเข้าใช้งานหน้า GUI ได้
[Quidway]system-view
[Quidway]http server load s5700si-v200r003c00.001.web.7z
[Quidway]http secure-server enable
[Quidway]http server enable


พอทำการเปิดการใช้งานของ http & https แล้วก็จะ login เข้ามาที่หน้าต่างนี้ได้ก็ให้ทำการกรอก User Name&Password default  เข้าไป
User Name :admin
Password :admin@huawei.comแต่ถ้ายังเข้าไม่ได้อีกก็ให้เข้าไป Add user and password แล้วก็ทดลองเข้าใหม่
#Add user and password for telnet
[Quidway]aaa
[Quidway]local-user admin password cipher password123
[Quidway -aaa]local-user admin privilege level 15
[Quidway -aaa]quit

ก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา ก็เป็นอันว่าใช้งานผ่าน GUI ได้แล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น