วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเพิ่ม Extension (หมายเลขภายใน) บน eSpace Unifiled Gateway 1960

ระบบ VoIP ของ Huawei นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ ชื่อ eSpace ที่เป็นระบบ UC

โดย ตู้หรือ IP-PBX จะเป็น ตาม Link นี้
https://e.huawei.com/th/products/cloud-communications/unified-communications/gateways/u1900

การเพิ่ม Ext. (เลขหมายภายใน) สามารถดำเนินการตามนี้

1. เข้าเว็บ eSpace Unifiled Gateway 1960 กด “Enter management system” จากนั้นกรอก Username และ Password2.  Login เข้าระบบเรียบร้อย เลือก User แล้วกด Create


3.  กรอกข้อมูลเบอร์ Extension ที่ต้องการสร้าง จากนั้นกด OK
Start number: เบอร์ Extension เริ่มต้น
Authentication Mode: เลือก No ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน หากต้องการใส่รหัสผ่านเลือก “by Password”
Number step: การเพิ่มขึ้นของเบอร์ Extension กรณีสร้างหลายเบอร์ในครั้งเดียว
User count: จำนวนเบอร์ Extension ที่ต้องการสร้าง

ตัวอย่าง
- สร้างเบอร์ Extension 1000
Start number: 1000
Authentication Mode: No
Number step: 1
User count: 1

- สร้างเบอร์ Extension 1000, 1001, 1002, 1003
Start number: 1000
Authentication Mode: No
Number step: 1
User count: 4

- สร้างเบอร์ Extension 1000, 1010, 1020, 1030, 1040
Start number: 1000
Authentication Mode: No
Number step: 10
User count: 5
4. สร้างเบอร์ Extension เรียบร้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น