วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตั้งค่า Huawei IP-Phone eSpace 7950 เพื่อใช้งานเป็น SIP Client

IP-Phone ของ Huawei  จะมีหลายรุ่น ดังรายการตามนี้
https://e.huawei.com/th/products/cloud-communications/unified-communications/ip-phone

ส่วน ATA (Analog Telephone Adapter) ที่เราใช้งานกันทั่วไป ทาง Huawei จะเรียกว่า IAD (Integrated Access Device)

โดยสามารถทำการตั้งค่าใช้งานได้ดังนี้

1. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าระบบเครือข่ายผ่านช่อง WAN

2. ตรวจสอบ IP Address ของเครื่องโทรศัพท์ว่าได้รับถูกต้อง
กด More --> Network --> 6.Status --> 1.Network --> เรียบร้อยกด Back

3. ตั้งค่า Server กด 5.Server --> 2.SIP Server 1 จากนั้นกรอก IP SIP Server จากนั้นกด Done4.  กดหน้า Home จากนั้นกรอกข้อมูล Extension ที่สร้างไว้บน Server และ Password หากกำหนดไว้ เรียบร้อยแล้วกด Log In


5. หากเรียบร้อยเบอร์ Extension จะปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์ สามารถโทรเข้าออกได้
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น