วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใช้เครื่องอยู่ปกติ แล้วรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักขึ้น เสียง(รอบ)พัดลมเพิ่มขึ้น รู้สึกได้ว่าคอมช้าลง อาจมาจาก Windows Update

จากการใช้งาน Windows 10 อยู่ปกติ แล้วรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักขึ้น เสียง(รอบ)พัดลมเพิ่มขึ้น รู้สึกได้ว่าคอมช้าลง อาจมาจาก Windows Update

เบื้องต้น ทำงานอยู่แล้วเสียงพัดลมดังขึ้นเอง

ตรวจสอบ CPU Usage พบว่ามีการทำงานหนักขึ้นจริง
 
 
 ตรวจสอบ Process พบว่าเป็นงานของ Windows Installer
 
 ตรวจสอบ Windows Update พบว่ามีการทำงานอยู่จริง

จึงสรุปได้ว่า การ Update Windows อาจทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นได้

หากจะป้องกันการทำงานดังกล่าว อาจตั้งเวลาให้เครื่องทำการ Update Windows ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น