วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

Windows Server 2016 พบปัญหา IP Duplicate สามารถแก้ไขผ่าน Registry

หลังจากติดตั้ง Windows Server 2016 พบปัญหาไม่สามารถเข้าทำการตั้งค่า IP ได้ (ตั้งค่าแล้วระบบแจ้งว่าได้ IP 169.x.x.x และแจ้งว่า IP Duplicate

สามารถแก้ไขโดยการปรับ Registry1.  Click Start , type regedit in the Start Search box, and then press ENTER. 
2.  Locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
3.  On the Edit menu, point to New , and then click DWORD Value . 
4.  Type ArpRetryCount . 
5.  Right-click the ArpRetryCount registry entry, and then click Modify . 
6.  In the Value data box, type 0 , and then click OK . 
7.  Exit Registry Editor. 
(Reboot)

ทดสอบแล้วสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น