วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสมัครเข้า Class Moodle

Log in เข้า Moodle

หน้าแรกหลังจาก Log in เข้ามา
สามารถเลือกภาษาได้ ทั้ง ไทย/English ก่อน Log in หรือ หลัง Log in ก็ได้

พอ Log in เข้ามาสามารถดูข้อมูลของเราได้ และยังสามารถ  Log out ออกจากระบบได้


พอเข้ามาแล้วให้ดูทางซ้ายมือ คลิกคำว่า หน้าแรกของเว็บไซต์ เพิ่มเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการเรียน


เลื่อนลงมาทางด้านล่างจะเห็น Class ที่เราเรียนได้ คลิก 

พอเข้ามาจะเห็น บทเรียนอยู่ 2 บท New You See Me / About Sky ความยาก มีอยู่ 2 ระดับ 
 แบบฝึกหัด ระดับ Beginner / Professional

แบบทดสอบ

สรุปคะแนน และมีการตัด เกรด สามารถดูคะแนนได้ทุกบท


 พอทำเสร็จทุกบทแล้วก็จะมีคะแนนเฉลี่ยให้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น