วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีตั้งค่า ให้ Outlook Sync ข้อมูลอีเมล์จาก Exchange Server ที่ที่อายุมากกว่า 1 ปี

ได้รับแจ้ง จาก User ว่าไม่สามารถค้นหาอีเมล์ที่อายุเก่ากว่า 1 ปีได้
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบกว่าเป็นการตั้งค่า ที่ Outlook ที่ใช้งานอยู่ได้ตั้งค่าไว้ว่าให้ Sync ข้อมูลแค่ 12 เดือน โดยสามารถปรับค่าดังนี้


เปิด Outlook แล้วเลือก File เลือก Account Settings


เลือก Account Settings


 เลือก Account ที่ต้องการปรับตั้งค่าแล้วเลือก Change


 ที่ Exchange Mode: Mail to keep Offline ค่าเริ่มต้น จะเป็น 12 เดือน สามารถปรับค่าเป็น 24 เดือน หรือ All ได้ที่หน้านี้ แล้วกด Next และ Finish ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น