วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเพิ่ม UPS เข้าไปในการตรวจสอบของโปรแกรม Winpower Manager 5.5.0.0

Winpower Manager
เป็น Program UPS Management เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ UPS จำนวนมาก ๆ ได้

เมื่อทำการติดตั้งแล้ว สามารถใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้

หน้าตา icon และโปรแกรม


เมื่อเริ่มใช้งาน หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์ต้องเปิด Administrator Mode ก่อน มิฉะนั้น จะ View Only กรอก Password เพื่อใช้งาน Admin Mode

เมื่อเข้าใช้งาน Administrator Mode แล้ว คำว่า Read Only จะหายไป


ในการเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการ Monitor ให้ทำการคลิดขวาที่ SNMP แล้วเลือก Add Area เมื่อได้ Area แล้วให้ทำการคลิกขวาที่ Area ที่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์แล้วทำการเลือก Search Device
  


เลือก IPv4 หรือ IPv6 ตามการใช้งาน
เลือก SNMP Version ที่ใช้งาน
กรอก IP ที่ใช้งาน
กรอก Community String ของ SNMP ที่ใช้งาน
แล้วกดปุ่ม Search

ระบบจะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่คนพบ และ จำนวนอุปกรณ์ที่พิ่มเข้าในระบบ แล้วกดปุ่ม Close

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์จะพบว่ามีรายการเพิ่มเข้ามา
ให้ทำการคลิกขวาที่อุปกรณ์ใหม่ แล้วเลือก Modify Device

ทำการตั้งชื่ออุปกรณ์ให้สื่อความหมาย (เดิมจะใช้ IP Address) แล้วกดปุ่ม OK


ตรวจสอบการทำงานของระบบ


นอกจากนี้ ตัวโปรแกรมยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานผ่าน Web Browser ได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น