วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ภายใน Zimbra Mail Server

1. Login เข้า Zimbra Admin Console
2. เลือกแท็บ จัดการ
3. คลิกปุ่ม 🔽 แล้วเลือก "ใหม่"

4. กรอกรายละเอียดของบัญชีที่จะสร้าง
5. กรอกรหัสผ่าน และตังค่า Time Zone แล้วคลิก เสร็จสิ้น
6. จะแสดงผล ดังนี้
7. ทดสอบโดยการ Login เข้าบัญชี test2 (test2@donkha.com)
 
8. จะแสดงหน้าต่าง ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น