วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

how to add static route (Elastix) : วิธีเพิ่ม Staic Route ให้ Elastix

กรณีElastix มี หลาย Network Card
แล้วต้องการเพิ่ม Route เข้าไปในระบบ สามารถเพิ่ม Static Route ได้ตามนี้

# route add -host <Destination IP>  gw <Gateway IP> eth1


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น