วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทดสอบการรับ – ส่งเมล์ภายใน Zimbra Mail Server (Domain name เดียวกัน)

1. Login เข้าบัญชี admin (admin@donkha.com)

2. เลือก "ข้อความใหม่"
3. เลือกผู้รับเมล์เป็น test1@donkha.com พิมพ์ข้อความที่จะส่ง แล้วคลิกส่ง

4. ตรวจสอบว่าเมล์ถูกส่งไปแล้ว

5. Login เข้าบัญชี test1 (test1@donkha.com)

6. ข้อความถูกส่งมาจาก admin@donkha.com

7. เมื่อคลิกเข้าไปในเมล์ที่ได้รับจะแสดงผล ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น