วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง SecureCRT และ Zimbra Collaboration 8.6 ลงใน CentOS 7

ก่อนการติดตั้ง Zimbra Collaboration 8.6 ลงใน  CentOS 7 จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม SecureCRT เพื่อดึงไฟล์ในการติดตั้ง Zimbra จากเครื่องหลักมาใส่ในเครื่อง CentOS 7 ซึ่งเป็นเครื่องเสมือน

การติดตั้ง SecureCRT
โปรแกรม SecureCRT เป็นโปรแกรมป้องกันข้อมูลต่างๆ เช่น ป้องกันรหัสผ่าน (Password), ชื่อผู้ใช้ (User Account) และข้อมูลที่สำคัญต่างๆ โดยรวมเอาการจำลองเครื่อง Terminal ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลในการรับส่ง-ข้อมูลระหว่างเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง, การใช้โพรโตคอล Secure Shell (SSH) ไว้ด้วยกัน

หมายเหตุ: แก้ไข IP Address จาก 10.1.40.27 ให้เป็น 10.1.40.30 ทั้งหมด

2. Login เข้า CentOS7 สร้าง directory โดยคำสั่ง mkdir และ cd เพื่อเข้าไปยัง directory นั้น แล้วใช้คำสั่ง pwd แสดงที่ตั้งของ directory ปัจจุบัน
3. คลิก Next

4. เลือก I accept the terms in the license agreement แล้วคลิก Next

5. เลือก Common profile (affects all users) แล้วคลิก Next

6. เลือก Complete แล้วคลิก Next

7.คลิก Next

8. คลิก Install

9. รอการติดตั้ง

10. คลิก Finish

 11. เลือก path แล้วคลิก OK

12. คลิก I Agree

13. เลือก With a configuration passphrase และพิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก OK

14. เลือก File -> Quick Connect...
15. พิมพ์รายละเอียด แล้วคลิก Connect ดังนี้

16. คลิก Accept & Save

17. กรอก Username และ Password แล้วคลิก OK

18. คลิกขวาที่แท็บ root@donkha ~ แล้วเลือก Connect SFTP Session

19. จะแสดงผล ดังนี้

20. พิมพ์คำสั่ง ดังนี้
sftp> ls                     //แสดงรายชื่อไฟล์และไดเร็กทอรี
sftp> cd download            //เปลี่ยนไดเร็กทอรี
sftp> ls
sftp> put E:\ZimbraMailServer\ZimbraMailServer.zip 
//นำไฟล์จากเครื่องหลักมาใส่ในเครื่องCentOS7
sftp> pwd                    //แสดงไดเร็กทอรีปัจจุบัน


การติดตั้ง Zimbra ลงใน CentOS 7

Zimbra Mail Server เรียกเต็มๆว่า Zimbra Collaboration Suite (ZCS) ซึ่งเป็นระบบ E-mail server พร้อมกับระบบ GroupWare ซื่งพัฒนาโดย Zimbra , โดย Zimbra Mail Sever เป็น Mail Server Software บน Linux  เป็นตัว Enterprise ที่เหมาะสมกับการทำงานทั้งในองค์กรและ Hosting Provider โดยที่ไม่ต้องพึ่ง License ของ Windows แต่ยังสามารถการทำงานรวมกับ Client ที่เป็น Windows ได้ มีหน้าที่การรักษาความปลอดภัยแบบดีเยี่ยม Mail Server ที่มีความสามารถสูงสามารถป้องกันการโจมตีต่างๆ จาก Network-based Firewall,  Host-based และ Protocol-based Firewall หรือ Anti Spam Gateway ทั้งในฝั่งอีเมล์เข้าและอีเมล์ออก 

21. ดาวน์โหลด zip และ unzip โดยการพิมพ์คำสั่ง
# yum install zip unzip -y 

22. Unzip ไฟล์ โดยพิมพ์คำสั่ง ดังนี้
# cd download
# unzip ZimbraMailServer.zip

23. รอการ unzip ไฟล์

24. พิมพ์คำสั่ง ดังนี้
# ls                                  //เพื่อแสดงไฟล์ที่ unzip
# ./install.sh --platform-override    //เพื่อติดตั้ง Zimbra

25. ไม่สามารถ install ไฟล์ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ แก้ไขโดยการพิมพ์คำสั่ง
# chmod +x install.sh    //เพื่อให้สามารถติดตังไฟล์ install.sh ได้
# ls -l                  //เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆของไฟล์

26. พิมพ์คำสั่ง
# ./install.sh --platform-override    //เพื่อติดตั้ง Zimbra

27. Change hostname [Yes] n (พิมพ์ n หรือ no)
Change domain name [Yes] n (พิมพ์ n หรือ no)


28. Address unconfigured (**) items (? - help) 7 (พิมพ์ 7) แล้วกดปุ่ม Enter

29. Select, or 'r' for previous menu [r] 4 (พิมพ์ 4) แล้วกดปุ่ม Enter
Password for admin@donkha.com (min 6 characters): พิมพ์รหัสผ่าน


30. Select, or 'r' for previous menu [r] r (พิมพ์ r) แล้วกดปุ่ม Enter

31. พิมพ์รายละเอียดดังนี้
Select from menu, or press 'a' to apply config (? -help) a (พิมพ์ a)
Save configuration data to a file? [Yes] y (พิมพ์ y หรือ yes)
Save config in file: [/opt/zimbra/config.12256] กดปุ่ม Enter
The system will be modified - continue? [No](พิมพ์ y หรือ yes)

32. รอการติดตั้ง


33. Notify Zimbra of your installation? [Yes] n (พิมพ์ n หรือ no)

34. Configuration complete - press return to exit (กดปุ่ม return)

35. พิมพ์คำสั่ง ดังนี้ 
# cd                 //หากยังไม่ได้อยู่ใน root ให้เปลี่ยน directory ก่อน
# su zimbra
# zmcontrol start

36. Login Zimbra


37. เมื่อ Login เข้าไปจะแสดงหน้าต่างดังนี้

38.Login เข้า Zimbra Admin Console

39. เมื่อ Login เข้าไปจะแสดงหน้าต่างดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น