วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

phpbb3 change password ldap admin

In-case

phpbb3 user ldap mode

when you change password of administrator system cannot connect to LDAP server.

First you clear cache Folder in phpbb3.
path of cache /phpbb3/cache
please delete app file.
after delete please test login again-------------------------------------------------------------
ภาษาไทย

กรณีที่ท่านใช้งาน phpbb3 แล้วเปิด Authen mode เป็น LDAP
โดยจะต้อง กำหนด user และ password เพื่อเชื่อมต่อ
หากเปลี่ยน password จะต้องทำการ reset ข้อมูลใน cache ก่อน โดย path ที่ต้องเข้าไปลบข้อมูลคือ
/phpbb3/cache
เมื่อลบข้อมูลใน Folder ดังกล่าวแล้ว จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ


------------------------------------------------------------------------------------

ref
ข้อมูลที่ควรทราาบ

Path เก็บ cache : /phpbb3/cache
DB of
ldap config : phpbb_config : (search for ldap)
authen mode : auth_method : disable (for internal), ldap (for ldap)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น