วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง CentOS 7 ใน VMware vSphere Client

1. ทำการ Log in เข้า VMware vSphere Client 

2. คลิกขวาที่ 10.1.40.19 เลือก Create New Virtual Machine และเลือก Typical แล้วคลิก Next

3. พิมพ์ชื่อเป็น CentOS7_new แล้วคลิก Next

4. เลือก Datastore แล้วคลิก Next


5. เลือก Linux เวอร์ชัน CentOS 4/5/6 (64-bit) แล้วคลิก Next

6. ปรับ Virtual disk size ให้เป็น 50 GB แล้วคลิก Next

7. เลือก Edit the virtual machine settings before completion แล้วคลิก Continue

8. เลือก Memory Size เป็น 4 GB

9. เลือกจำนวน Virtual processor เป็น 4 แล้วคลิก Finish

10. Download CentOS 7 จาก http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1611.iso

11. คลิกขวาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น แล้วเลือก Edit Settings...

12. เลือก CD/DVD Drive 1 (edited) ในหน้าต่าง Virtual Machine Properties เลือก Connect at power on ที่ Device Status และคลิก Browse ที่ Datastore ISO File

13. เลือกไฟล์ CD ที่ดาวน์โหลดมา แล้วคลิก OK

14. คลิก OK

15. ทำการเปิดเครื่อง CentOS 7

16. หน้า Install Summary

17. เลือก Time Zone ในหน้าต่าง Date & Time แล้วคลิก Done 

18. เลือกภาษา แล้วคลิก Continue ในหน้าต่าง Language Support แล้วคลิก Done

19. เลือก Auto-detected installation media แล้วคลิก Verify ที่หน้าต่าง Installation Source

20. เลือก VMware Virtual disk แล้วคลิก Done ที่หน้าต่าง Installation Destination

21. เลือก ON ที่ Ethernet (ens32) ใส่ Host name แล้วคลิก Configure... ที่หน้าต่าง Network & Host name

22. เลือกแท็บ IPv4 Settings และคลิก Add เพื่อใส Address แล้วคลิก Save -> Done 

23. ตั้ง Root Password ที่หน้า Root Password แล้วคลิก Done

24. กรอกรายะเอียดในหน้า Create User แล้วคลิก Done

25. รอการติดตั้งสำเร็จ

26. คลิก Reboot

27. เมือ Reboot เครื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น