วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Vtiger 7.2: แก้ไขปัญหาข้อมูลภาษาไทยที่ส่งจากระบบอีเมลเป็นภาษาต่างด้าว

ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานระบบ Vtiger ว่าอีเมลที่ส่งออกจากระบบไม่สามารถอ่านได้ จากการตรวจสอบพบว่าระบบอีเมลของ Vtiger ไม่ได้ตั้งค่า Charset เริ่มต้นเป็น UTF-8 จึงพบปัญหาดังกล่าว


ขั้นตอนการแก้ไข

1.ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของระบบ Vtiger

2.เปิดไฟล์ /modules/Emails/class.phpmailer.php และแก้ไขข้อมูล CharSet

# vi ./modules/Emails/class.phpmailer.php
เปลี่ยน
public $CharSet = 'iso-8859-1';
เป็น
public $CharSet = 'UTF-8';

3.เปิดไฟล์ /cron/class.phpmailer.php และแก้ไขข้อมูล CharSet

#vi . /cron/class.phpmailer.php
เปลี่ยน
public $CharSet = 'iso-8859-1';
เป็น
public $CharSet = 'UTF-8';

 4. Restart เว็บเซิร์ฟเวอร์

 # systemctl restart httpd

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น