วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Ubuntu 20.04 ใช้คำสั่ง apt update แล้ว Error: Failed to fetch http:

 หลังจากติดตั้ง Ubuntu 20.04 

ต้องการ ใช้คำสั่ง # apt update แล้ว แจ้ง Error Failed to fetch http:

ลองหาข้อมูลพบว่า ให้ทำการแก้ไข Zone ของ Server ที่จะ Update

กรณีนี้ 

ให้เข้าไปที่ ไฟล์

#sudo nano /etc/apt/sources.list

ทำการแก้ไข th เป็น ushttps://askubuntu.com/questions/1236545/upgrade-ubuntu-18-04-to-20-04-error-fetching-the-file-failed

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น