วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Vtiger 7.2: Email Workflow ของระบบไม่ทำงาน

 ขั้นตอนการตั้งค่า Cronjob

1.ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของระบบ Vtiger

2.ตั้งค่า Cronjob ของระบบ

# crontab -e
เพิ่มข้อมูล
*/15 * * * * sh /var/www/html/vtigercrm/cron/vtigercron.sh
บันทึกและออก
:wq
3.เสร็จเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น