วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วิธีติดตั้ง OpenVAS-Greenbone บน Docker

เมื่อ Docker พร้อมใช้งาน แล้ว

#docker run -d -p 443:443 --name openvas atomicorp/openvas

เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วครับ

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน https://<IP>/
ค่าเริ่มต้น Default login / password: admin / admin
คำแนะนำ
1. ให้เปลี่ยน Password ทันที ในการใช้งานครั้งแรก
2. ตรวจสอบแวลาบนเครื่องและ ปรับค่า Timezone ให้ตรงกับการใช้งานจริง
 
การ shell เข้าเครื่องทำได้โดย
 #docker exec -it openvas bash
 
ตรวจสอบเบื้องต้น ฐานข้อมูลช่องโหว่ อาจยังไม่ได้อัพเดตล่าสุด ให้ทำการอัพเดตด้วยการ Shell เข้าไปที่เครื่อง แล้วรันคำสั่ง
 
#!/bin/bash /usr/sbin/greenbone-nvt-sync /usr/sbin/greenbone-certdata-sync /usr/sbin/greenbone-scapdata-sync /usr/sbin/openvasmd --update --verbose --progress /etc/init.d/openvas-manager restart /etc/init.d/openvas-scanner restart
 
ข้อมูลเพิ่มเติม.

การติดตั้ง https://github.com/atomicorp/openvas-docker
การอัพเดต https://community.greenbone.net/t/how-to-update-keep-the-feed-up-to-date/1431

หน้าใช้งาน 
 
หน้าอัพเดต(ก่อน)
 
หหลังอัพเดต
 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น