วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Zabbix 3.4: การ Import Template และการนำไปใช้งาน

Template เป็นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ทั่วไปต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบเครื่อง Host ทั้งรายการ ทริกเกอร์ กราฟ ฯลฯ
 

ขั้นตอนการ import สามาถทำได้ดังต่อไปนี้
 1. Download template ได้ที่ https://share.zabbix.com/official-templates
 2. เข้าระบบ zabbix จากนั้นไปที่ Configuration → Templates
 3. กดเลือก Import
 4. กดเรียกดู Import file จากนั้นเลือกไฟล์ template ที่เตรียมไว้ 
   
 5. เรียบร้อยแล้วกด Import
 6. ข้อความจะขึ้นว่า "Imported successfully"ขั้นตอนการสร้าง Host
 1. ไปที่ Configuration → Hosts
 2. กด Create host
 3. กรอกข้อมูล Hostname
 4. เลือก Group หรือสร้างใหม่
 5. กรอกข้อมูล IP Address ของ
 6. เรียบร้อยแล้วกด Add
 7. ข้อความจะขึ้นว่า "Host added"

ขั้นตอนการนำ Template ไปใช้งานกับ Host
 1. ไปที่ Configuration → Hosts
 2. กดเลือก Host ที่ต้องการใช้งาน template
 3. ไปที่ Hosts Templates
 4. หัวข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น