วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Zabbix 3.4: ขั้นตอนการเปลี่ยนรูป Signin Logo

ขั้นตอนการเปลี่ยนรูป Signin Logo

 1. FTP เข้า Zabbix Server เพื่อนำไฟล์รูปเข้าไปวางที่ตำแหน่ง /usr/share/zabbix/img
 2. SSH เข้า Zabbix Server จากนั้นเปิดไฟล์ blue-theme.css
  # vi /usr/share/zabbix/styles/blue-theme.css
 3. ไปที่หัวข้อ .logo จากนั้นแก้ไขข้อมูลจากเดิมเป็น
  .logo {
    float: left;
    display: block;
    width: 95px;
    height: 25px;
    background: url(../img/logo-133x30.png)}

  **logo-133x30.png คือ ชื่อรูปที่นำเข้าจากข้อ 1
 4. ไปที่หัวข้อ .signin-logo จากนั้นแก้ไขข้อมูลจากเดิมเป็น
  .signin-logo {
    margin: 0 auto;
    margin-bottom: 21px;
    height: 100px;
    background: url(../img/signin-logo-300x100.png)}

  **signin-logo-300x100.png คือ ชื่อรูปที่นำเข้าจากข้อ 1
 5.  บันทึกไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อย กด Esc จากนั้นพิมพ์
  :wq แล้ว Enter 
 6. Restart service zabbix
  # service zabbix-server restart

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น