วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Exchange 2010 จองห้องประชุมแล้วไม่มีอีเมลแจ้งสถานะการจอง

 ปัญหาการจองห้องประชุมแล้วไม่มีอีเมลแจ้งสถานะการจองกลับไปยังผู้ใช้

1. ตรวจสอบ properties ของ room mailbox หัวข้อ Resource General ว่าเลือก Enable the Resource Booking Attendant ไว้แล้ว


2. ตรวจสอบสถานะ Service Microsoft Exchange Mailbox Assistants ว่าขึ้น Started แล้วหรือกด Restart Service สักรอบ


3. เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบอีเมลตอบรับของห้องประชุมใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น