วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แก้ปัญหา Exchange 2010 เข้าใช้งานไม่ได้ขึ้น Server Error in '/owa' Application

Login เว็บเมลแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ขึ้น Server Error in '/owa' Application

1. ตรวจสอบข้อมูล Error พบว่าไม่สามารถเปิด Mailbox ของผู้ใช้ได้


2.ตรวจสอบสถานะ Service Microsoft Exchange ว่าขึ้น Started ทั้งหมดแล้ว หากยังไม่ขึ้นให้คลิ๊กขวาที่ service แล้วเลือก Start
3. เข้า Exchange Server จากนั้นเปิด Exchange Management Console ไปที่ Microsoft Exchange On-Premises -> Organization Configuration -> Mailbox แท็บ Database Management
4. ตรวจสอบ Mailbox ว่าขึ้น Mounted แล้ว หากยังไม่ขึ้นกด Restart service Microsoft Exchange Information Store

5. ตรวจสอบทั้งหมดเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น