วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pentaho CDE DashBoard [การใช้งานเบื้องต้น]


Pentaho CDE DashBoard เป็น Plug-in ตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับการติดตั้ง Pentaho BI Server (การติดตั้ง) ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการ Query ออกมาในรูปแบบของกราฟหรือตาราง ซึ่งรองรับการ Query แบบต่างๆเช่น MDX Query, SQL Query เป็นต้น จะแสดงออกมาผ่าน Web Browser ที่สามารถจัด Design ของหน้า DashBoard ได้เอง


ขั้นตอนแรกไปที่ File -> Manage Data Sources เพื่อเตรียมฐานข้อมูลที่จะนำมา Query
เลือกไปที่ Setting (เครื่องหมายเฟือง) -> New Connection
ให้กรอกข้อมูลที่จะ Connect ฐานข้อมูลให้ครบในที่นี้จะใช้ MySQL
Connection Name = ชื่อของ Connection เพื่อใช้อ้างอิง
Database Type = เลือก MySQL
Access = เลือก Native(JDBC)
Host Name = ใส่ชื่อ Host ที่จะ Connect
Database Name = ชื่อของฐานข้อมูล
Port Number = 3306
User Name = User Name ที่ใช้ Login เข้า MySQL
Password = Password ที่ใช้ Login เข้า MySQL
เมื่อกรอกข้อมูลครบให้กดปุ่ม Test เพื่อทดสอบการ Connect ถ้าสำเร็จจะขึ้น succeeded กด OK เพื่อฐาน Connection ก็จะได้ Connection ที่ชื่อ Test แล้ว (แล้วแต่ใครจะตั้งชื่อ Connection)

 ต่อมาเข้าสู่การทำ CDE DashBoard แล้ว เลือกที่ New -> CDE DashBoard

ขั้นตอนแรกของ CDE DashBoard คือการ Save กด Save ตามปกติ
Choose Format = เลือก DashBoard
Choose Folder = เลือกตำแหน่งที่อยู่ของ DashBoard

ในส่วนแรกเราจะมาเริ่ม Design DashBoard กันก่อน ในที่นี้เราจะทำกราฟแค่กราฟเดียวให้อยู่ตรงกลางไปเลย ซึ่งเราจะใช้ Panel ของ Bootstrap เข้ามาใช้ซึ่ง CDE Dashboard มีให้เรามาอยู่แล้ว

เลือก LayOut Panel ในส่วนของ โครงสร้าง Dashboard เลือก Add Bootstrap Panel กด Save และสามารถกด Preview ดูได้เลย

เรามาตั้งชื่อให้กับ Panel กันก่อน โดยการเลือกไปที่ Panel Header

และแทบเมนูด้านบนให้เลือก Add HTML

จะได้โครงสร้างที่มี Html ที่อยู่ภายใต้ Panel Header ขึ้นมา

1. ที่โครงสร้างเลือก Html
2. ในส่วนของการปรับแต่งเลือก HTML

และคลิกที่ปุ่ม "...." ในส่วนของการปรับแต่ง จะมีหน้าต่าง Edit ขึ้นมา เราสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องลงไปได้เลยในที่นี้จะพิมพ์ว่า "กราฟทดสอบ" และกดปุ่ม OK แล้วลอง Preview ดู
 จะได้ข้อความที่พิมพ์ไว้ อยู่ใน Panel Header แล้ว

ต่อมาให้ไปที่ Bootstrap Panel และในส่วนของการปรับแต่งให้ลบ Height ออก จากเดิม "300" เมื่อลบค่าออกจะแสดงเป็น "-" เนื่องจากเราจะไปกำหนดความสูงในส่วนของกราฟแทน ซึ่ง Panel ของ Bootstrap จะ Responsive ได้เองอยู่แล้วตามความสูงของกราฟ


ส่วนสุดท้ายของ LayOut Panel ให้เราไปกำหนดชื่อให้กับ Panel Body ในส่วนของการปรับแต่ง Name ให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ ในที่นี้จะตั้ง "Graph1" หมายความว่าเมื่อกราฟใดอ้างอิงชื่อมาที่ "Graph1" กราฟนั้นจะแสดงใน Panel Body นี้

ส่วนต่อมาเราจะไปเตรียมข้อมูลกับ ให้เลือก Datasources Panel ในส่วนนี้จะเป็นการ Query ข้อมูลที่ต้องการนำไปใส่กราฟ

ให้เลือก SQL Queries -> sql over sqljndi ที่ Datasources จะมี Group SQL Queries ขึ้นมา

ให้คลิกไปที่ sql over sqljndi ที่เราสร้างขึ้นมา ที่ Propeties ให้ตั้งค่าตามด้านล่าง
Name = ชื่อของ Query นี้ ในที่นี้ตั้งว่า "sql_test"
Jndi = ตั้งชื่อที่ Manage Data Sources และสร้าง Connection ไว้ในที่นี้ตั้งชื่อ Connection ว่า "Test"
Query = ส่วนของ Code SQL ยกตัวอย่างคือ "Select * FROM ..." ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของ Components Panel

เลือกที่ Charts เมนูซ้ายมือ

และเลือก CCC Bar Chart เราจะทำ Bar Chart กันใครอยากรองกราฟชนิดอื่นก็เลือกตามใจชอบเลย

ที่แทบเมนูกลาง (Components) เลือก CCC Bar Chart และที่การปรับแต่ง (Properties) ให้กรอกข้อมูลด้านล่างลงไป
Name = ชื่อของ Bar Chart นี้
Title = ชื่อหัวข้อของกราฟ
DataSource = ชื่อของ Query ซึ่งในที่นี้ตั้งว่า "sql_test"
height = 300;px ซึ่งจะทำให้กราฟมีความสูงตามที่กำหนด
widht = ลบค่าทิ้ง และให้ค่าเป็น "-" เพราะ Bootstrap panel จะทำให้กราฟกว้างเต็มอัตโนมัติ HtmlOject = ชื่อของ LayOut Panel ที่จะนำกราฟไปใส่ ในที่นี้เราเตรียม Panel Body ไว้ชื่อ "Graph1" เราก็จะให้ HtmlObject เป็น "Graph1"
 เมื่อเรากำหนดค่าแล้วให้ กดปุ่ม Save แล้ว Preview ดู กราฟที่เราต้องการก็จะขึ้นแล้ว ในส่วนของ SQL Query นั้นกราฟอย่างง่ายจะ Query ออกมา 2 คอลัมน์ โดย คอลัมน์ที่ 1 จะเป็น Category ส่วน คอลัมน์ที่ 2 จะเป็น Series
ตัวอย่าง Query

ส่วนต่างๆของ Chart

ในบทความต่อไปๆ ของ CDE DashBoard จะพูดถึงรูปแบบกราฟหรือ Chart ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือไม่ก็จะเป็น Tip การปรับแต่ง โดยจะใช้บทความนี้เป็นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น