วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pentaho CDE Dashboard [Select และ Parameter]

บทความนี้จะพูดถึงการทำตัวเลือก (Select) และเมื่อ Select แล้วเราจะนำค่าที่ Select ส่งไปยัง Query ที่ต้องการใช้ค่าที่ Select คือการส่ง Parameter นั้นเอง

สิ่งที่จะทำ
1. สร้างส่วนของ Select (Select Component)
2. ส่งค่า Parameter ไปใช้ใน Query(1)
ขั้นแรกให้เราสร้าง Column สำหรับ Select ในส่วนของ Layout Panel ก่อน ตั้งชื่อว่า Select_Limit

ต่อมาให้ไปในส่วนของ Components Panel เลือก Selects -> Select Components จะพบ Group Select ขึ้นมาซึ่งจะมี Select Component อยู่

เราจะทำ Select ที่จะมีค่าให้เลือกคือ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งจะเป็นตัวเลือกสำหรับจำนวน Query ข้อมูลของข้อมูลที่ออกมา ให้ทำการตั้ง Properties ของ Select Component ดังนี้
Name : Limit
Value as id : False
Values array : ตามภาพด้านล่าง (Two(2) = 2, Three(3) = 3, Four(4) = 4, Five(5) = 5)
HtmlObject : Select_Limit


เมื่อลองกด Preview ดูจะได้ดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะมีตัวเลือกที่เรากำหนดขึ้นมาอยู่ที่ Select

(2)
เมื่อเรากดเลือกตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องสร้าง Generic ก่อน ให้เราไปที่ Components Panel เลือก Generic -> Simple Parameter และทำการตั้งชื่อให้กับ Generic นี้ "param_limit"

จากนั้นกลับมายัง Select Component ที่ชื่อว่า "limit"  ให้ใส่ Properties ในส่วนของ Parameter และ Listeners คือ "param_limit"

เมื่อ Save แล้วลอง Preview และเลือก Three(3) ดูจะเกิดการ Refresh ของ Chart แต่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะเรายังไม่ได้กำหนดให้ Chart นั้นรับ Parameter ที่ชื่่อ param_limit

ดังนั้นเราจึงต้องไปกำหนดให้กับ Chart ซึ่งจะกำหนดให้กับ Bar Chart ก่อน โดยการใส่ "param_limit" ให้กับ Properties ที่ชื่อว่า Listeners และ Parameters

จากนั้นเราจะส่งค่า Parameter ไปยัง Query ของเรา ซึ่งอยู่ในส่วนของ Datasources Panel ให้เลือก Query ที่ต้องการจากนั้นกำหนด Property ที่ชื่อว่า Parameters
์Name : param_limit
Value : param_limit
Type : Integer


จากนั้นกด OK เราจะมาแก้ไข Query กันซึ่งแต่เดิมได้กำหนด LIMIT 5 เราจะเปลี่ยนเป็นค่าที่เราเลือกจาก Select โดยการเปลี่ยน เลข 5 เป็น ${ชื่อ Parameter ที่ส่งเข้ามา} ตัวอย่างดูได้จากภายด้านล่างนี้

เปลี่ยนเป็น

SELECT * FROM xxx LIMIT ${param_limit}
จากนั้น Save แล้วมาดูผลลัพธ์ เมื่อ Preview เริ่มต้นจะเกิด Error ขึ้นเนื่องจากเรายังไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นแรกเข้าให้กับ Parameter นี้ แต่เมื่อเราทำการเลือก Select ไปเป็นอย่างอื่น Bar Chart ของเราจะขึ้นมาเรียบร้อย โดยแท่ง Bar จะขึ้นมาตามจำนวนที่เราเลือก เพราะเรากำหนดค่า LIMIT ใน Query นั้นเอง
เลือก Three(3)
เลือก Four(4)

เราจะมากำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น 2 แท่งโดยการไปที่ Components Panel ที่ Simple Parameter ที่ชื่อว่า "param_limit" ให้ใส่ Property ที่ช่ือว่า Property value เป็น 2 แค่นี้เมื่อ Preview ใหม่ก็ไม่เกิด Error ที่ Bar Chart ขึ้นและ Bar จะมีจำนวนเริ่มต้น 2 แท่ง
ให้กำหนด Properties Listeners และ Parameters ให้กับ Pie Chart และ Bar Chart เหมือนกับ Bar Chart เมื่อ Preview ดูอีกทีจะไม่เกิด Error แล้ว


Preview

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น