วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

Nodemcu ESP8266 Connect WiFi

ติดตั้ง Arduino IDE สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่- เมื่อทำการติดตั้ง Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Arduino IDE ขึ้นมา
- ไปที่ Menu File >> Preferences
- ใส่ URL >> ลงใน Addition Board Manager URLs: ดังนี้
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงได้จาก https://github.com/esp8266/Arduino)


- แล้วกด OK
- จากนั้นไปที่ Menu Tools >> Boar:”xxxxxx” >> Board Manager…


- เลือก Type เป็น Contributed ไปที่ ESP8266 และกด Install


- รอจนติดตั้งเสร็จ- เมื่อติดตั้ง ESP8266 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดโปรแกรม Arduino IDE ก่อน แล้วจึงเปิดขึ้นมาใหม่
- เมื่อเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาใหม่ ให้ลองไปที่ Menu Tools >> Board:”xxxxxx” จะพบว่า มี Menu สำหรับเลือกใช้งาน ESP8266 กับ Arduino IDE ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน


มาถึงขั้นตอนการ connect wifi นะครับ

เขียนโค้ดลงไปในโปรแกรมดังนี้
#include <ESP8266WiFi.h>const char* ssid = "Your WiFi SSID";const char* password = "Your Password"; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Starting..."); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(250); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());} void loop() {}
เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ Nodemcu Connect WiFi ได้แล้ว 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น