วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

Arduino วัดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยเซนเซอร์ DHT11
รูปภาพ เซนเซอร์ DHT11 Arduino สามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ ความชื้นและอุณหภูมิ สำหรับประยุกต์ใช้กับงานตามต้องการได้ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องserver  แล้วเปิดปิดแอร์ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้หรือจะใช้ทำเป็นเซนเซอร์เล็ก ๆ สำหรับมอนิเตอร์อุณหภูมิความชื้นในสถานที่ต่าง ๆ การใช้งานเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นร่วมกับ Arduino สามารถทำได้โดยง่าย เพราะมีไลบารีมาให้พร้อมใช้งาน เพียงแค่ก็อปไปวางก็สามารถดึงค่าอุณหภูมิและความชื้นออกมาได้แล้ว

ดาวโหลดไลบารี DHT11 ได้ที่นี่ http://www.allarduino.com/download/DHT11.rar

วิธีต่อสายตัวเซนเซอร์ DHT11  เข้ากับArduino


ภาพต่อสายตัวเซนเซอร์ DHT11  เข้ากับArduino


สำหรับการต่อวงจร DHT11 กับ Arduino ต่อตามนี้

สายสีดำ -> Gnd
สายสีแดง -> 5 Vcc
สายสีน้ำเงิน -> 2 (สาย ข้อมูล)

การเขียนโคด Arduino เพื่ออ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิจากเซนเซอร์ DHT11 (ในตัวอย่างจะใช้โปรแกรมArduino IDE สามารถดาวโหลดได้ที่นี่)

#include "DHT.h" DHT dht; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println(); Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)"); dht.setup(2); // data pin 2} void loop(){ delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น float temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ Serial.print(dht.getStatusString()); Serial.print("\t"); Serial.print(humidity, 1); Serial.print("\t\t"); Serial.print(temperature, 1); Serial.print("\t\t"); Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);}
เปิดดูผลลัพธ์ที่หน้าจอ Serial Monitor ก็จะพบว่าเราสามารถดึงค่าอุณหภูมิ ความชื้น
(Tools > Serial Monitor)


Credit : www.arduinoall.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น